!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fridshyddans Samfällighetsförening

Fridshyddans Samfällighetsförening  förvaltar gemensamhetsannläggningar åt områdets tre bostadsrättsföreningar, Fridshyddan 1, Fridshyddan 2 och Fridshyddan 3

Fakta och lite historik

Enligt anläggningsbeslut 1997-03-17 bildades "gemensamhetsanläggningen" av Sandgropen 1 som består av:

 • två parkeringshus med belysning, bilvärmare, och laddplatser för elbilar
 • filtrationsanläggning
 • lokalgata, markplanering med planteringar
 • gångväg o trappa på samfälld mark
 • belysning

Fastigheterna Sandgropen 3, 4 och 5 utgör samfällighet för anläggningens utförande och drift.
Karta Fridshyddan
Samfälligheten ägs av Fridshyddans Brf 1, 2 och 3. Andelstalen är följande:

 • Brf 1 tillika Sandgropen 3 har 27 andelar, i två hus nr 11 o nr 13 med totalt 40 lgh.
 • Brf 2 tillika Sandgropen 4 har också 27 andelari två hus nr 15 o nr 17 med 40 lgh.
 • Brf 3 tillika Sandgropen 5 har 46 andelar, i tre hus nr 1, 3 o 5, med 66 lgh. 

  Samfällighetens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfälligheten har vidare övertagit all mark från Sandgropen 1.

  Servitut finns för utfarter från de andra två fastigheterna på Fridshyddevägen samt för gång och cykelvägen ned till Norrviken.

  Drift o underhåll av gång o cykelvägen genom vårt område och efter stranden står kommunen för.

  Brf 1 och 2 har 40 lägenheter vardera och Brf 3 har 66 lägenheter, totalt 146 lägenheter.

  Brf 1 har frånluftvärmeåtervinning, vilket innebar en högre ursprunglig investering, men ger klart lägre energikostnad ( ca 50 %). Samtliga hus uppvärms med fjärrvärme.
  Marklägenheter, fönster och balkonger är inte lika stora i de tre föreningarna.
  Brf 1 o 2 har bastu och etagelägenheter. Alla tre föreningarna har var sin Träfflokal.
  Brf 1s lokal är något större än de övriga.


  Kommunens mark ( Fridshyddevägen 9)
  Den stora gräsmattan norr om Fridshyddevägen 11 ägs av Sollentuna kommun men får tv disponeras av våra föreningars medlemmar.
  Fridshyddans SFF gjorde 1995 en överenskommelse med Sollentuna Kommun om att om kommunen snyggade till området och anla en gräsmatta skulle Fridshyddans SFF sköta/klippa gräset och förvalta området tills det ev. skall bebyggas.
  Tomten är reserverad för en ev framtida barnstuga ( det finns fn inga planer om bygge). Vi har inte fått köpa den marken av kommunen trots försök.

  Gångvägen vid sjön inkl marken närmast sjön är kommunens. Även en mindre del av marken ovanför gångvägen tillhör kommunen. På kommunens mark har vi anlagt en "sandlåda" 2004, en boulebana 2005 och en badtrappa 2007. Vi har också enl byggnadsplanen rätt att anlägga en brygga på stranden mellan Fridshyddevägen 13 o 15. Medlemmarna har hittills sagt nej till detta.

  Styrelsen för Samfälligheten
  Styrelsen för samfälligheten består av två ordinarie och en suppleant från resp Brf. Totalt 9 medlemmar. Man sammanträder en ggn/månad.

Syftet med hemsidan
Syftet med denna hemsida är i första hand att informera boende inom området och i andra hand att presentera allmän information om samfällighetens och dess ansvarsområden för de som är intresserade av att flytta hit.

Länkar till områdets tre bostadsrättsföreningar:

Fridshyddan 1

Fridshyddan 2

Fridshyddan 3

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion